SLOW • Granat Kinakål Frø

SLOW

  • 45,00 kr


Granat / Kinakål / Chinese cabbage
 / Brassica pekinensis
 

Dyrk


Danner høje, tynde og lukkede hoveder. Stærk aromatisk smag med god konsistens og velegnet til dampning og til den berømte og sunde fermenterede Kimchi!

Såning til udplantning: Juli


Udplantning: August


Rækkeafstand: 50 cm


Afstand mellem Planter: 40 cm


Optimal jordtemperatur: 18-22 ° C


Høst: Midt september – november

Grow

Forms tall, thin and closed heads. Strong aromatic flavour with good consistency and suitable for steaming and in the famous fermentet Kimchi!

Sowing for planting: July


Planting outside: August


Row spacing: 50 cm


Plant distance: 40 cm


Optimal soil temperature: 18 – 22 ° C


Harvest: Mid September- November


Vi anbefaler også