En æske Bio-Biloba fra Pharma Nord

Pharma Nord • Bio-Biloba - 180 tabletter

Pharma Nord

  • 399,00 kr


Dosering
Voksne: 1 tablet dagligt.
Ved særligt behov 1 tablet morgen og aften.
Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Hjælpestoffer
Magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioxid, talcum.

Indikationer
Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som:

  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Træthed

ved længerevarende:

  • Svimmelhed
  • Øresusen

hos ældre mennesker, hvor tilgrundliggende sygdom er udelukket af læge.

Naturlægemiddel ved:

  • Tendens til kolde hænder og fødder
  • Gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens)

Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved over 30° C.

Læs indlægssedlen inden brug.


Vi anbefaler også