Urtegaarden • Æterisk Olie Salvie 10 ml.

Urtegaarden • Æterisk Olie Salvie 10 ml.

Urtegaarden

  • 49,00 kr


Anvendelse:

Kosmetik
Virker antiseptisk og sammentrækkende. 
Velegnet til moden, fedtet og uren hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Salvia officinalis.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Salvia Officinalis Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.


Vi anbefaler også